Czy wysokość napięcia zasilania falownika wpływa na hamowanie

Aby temat przybliżyć musimy wytłumaczyć po co falowniki mają możliwość hamowania. A no w naszym przypadku, aby przyspieszyć zatrzymanie naszego napędu. Jak wiadomo w zależności od zastosowania falownika i samej aplikacji możemy się spotkać z czymś takim jak duża bezwładność układu.

Tutaj trzeba przytoczyć informację, że jest to jakiś ciężar który obciąża nam napęd. Jeśli go wprawimy w ruch to będzie nam się jeszcze jakiś czas kręcił. Może to być jakieś duże koło pasowe jak np. przy prasach mimośrodowych, może to być wózek jeżdżący po szynach itp.

Jak wiadomo napęd podczas rozruchu pobiera nam prąd, jednak co się dzieje w przypadku hamowania? A no działa nam jak prądnica. Tutaj właśnie zaczynają się schody związane z tą energią.

Poniższy obrazek pokazuje prosty zasilacz falownika który składa się z mostka prostowniczego i kondensatora.

Z lewej strony mamy zasilamy nasze falowniki, potem mamy prostownik, kondensator i wyjście na tzw. szynę DC. Układy hamowania są oparte o układy wewnętrzno-zewnętrzne lub zewnętrzne. Pierwsze mają zabudowany tranzystor hamowania w samym falowniku i układ sprawdzający napięcie na szynie. Gdy wykryje zbyt duże napięcie poprzez tranzystor dołączany jest zewnętrzny rezystor i nadmiar energii wydzielony jest w postaci ciepła.

Drugi sposób polega na dopięciu zewnętrznego modułu hamującego do szyny DC lub układu zwrotu energii, ale ten nas na razie nie interesuje.

Jak wiemy podczas hamowania silnik działa jak prądnica. Podnosi się wtedy napięcie na szynie a nasz kondensator ładuje się przyjmując tą energię. Gdy to są krótkie piki hamujące to nie ma kłopotu. Natomiast przy dłuższym hamowaniu napięcie mogłoby podskoczyć do wartości przekraczającej dopuszczalną wartość. Falowniki w takich przypadkach, aby się nie uszkodzić odłączają sterowane silniki i wyrzucają błąd. Kłopot w tym, że przestajemy mieć nad tym kontrolę. Wyobraźmy sobie gdyby falownik windy "puścił" jadąc w dół. 

Jednak gdy mamy jakiś układ hamowania możemy odebrać nadwyżkę energii. Wiadomo, że przy pewnym napięciu zasilania mamy jakąś wartość na szynie DC. Przy wyższym napięciu zasilania z sieci nasza wartość napięcia szyny DC również będzie większa. W tym przypadku częściej będzie nam wyrzucał błąd i wtedy lepiej zasilać falowniki niższym napięciem lub częściej będzie dołączał układ hamowania.

Podsumowując wyższe napięcie sieci wpływa na układ hamowania, ale nie na samo hamowanie.