Falowniki VFD-E Delta Electronics - Konfiguracja

Konfiguracja falowników Delta Electronics VFD serii E


Konfiguracja falowników firmy Delta Electronics VFD-E polega na wprowadzeniu przez użytkownika niezbędnych parametrów. Odpowiadają one za zachowanie przetwornicy częstotliwości, a w konsekwencji silnika, podczas procesu sterowania. Prawidłowa parametryzacja gwarantuje również bezpieczeństwo pracy, zarówno silnika jak i użytkownika. W poniższym artykule przedstawiona zostanie minimalna konfiguracja falownika, pozwalająca na prawidłową i bezpieczną pracę układu napędowego.Proces konfiguracji powinien nastąpić po prawidłowym podłączeniu obwodów elektrycznych, a więc po doprowadzeniu zasilania falownika, podłączeniu silnika oraz sygnałów sterujących. Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi w dokumentacji technicznej urządzenia.Konfigurację można przeprowadzić za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania narzędziowego VFDSoft, podłączając falownik do komputera za pośrednictwem konwertera IFD6500.
Innym sposobem przeprowadzenia tego procesu jest wykorzystanie opcjonalnego przedniego panelu sterującego KPE-LE02. Obydwie metody sprowadzają się do zmiany wartości odpowiednich parametrów, niezbędnych do prawidłowej pracy układu napędowego. Falowniki Delta Electronics VFD-E mają pogrupowane parametry dzięki czemu konfiguracja jest bardziej intuicyjna.Każdorazową konfigurację powinno się rozpocząć od przywrócenia falowników VFD-E do ustawień fabrycznych. W tym celu należy ustawić parametr 00.02 na wartość 9 (przywracanie nastaw fabrycznych wszystkim parametrom (50Hz, 230V/400V lub 220V/380V zależnie od nastawy Pr.00.12) ) lub 10 (przywracanie nastaw fabrycznych wszystkim parametrom (60Hz, 220V/440V) ), w zależności od parametrów silnika.


Następnie należy wprowadzić wartości kilku parametrów grupy pierwszej (podstawowa), bazując na tabliczce znamionowej silnika oraz oczekiwaniom związanym z dynamiką układu, a więc:


 • 01.00 – Maksymalna częstotliwość wyjściowa,

 • 01.02 – Maksymalne napięcie wyjściowe,

 • 01.09 – Czas rozbiegu 1,

 • 01.10 – Czas hamowania 1.


Grupa druga (parametry trybu pracy) zawiera istotne informacje z punktu widzenia sposobu sterowania układem napędowym przez użytkownika.


 • 02.00 – Źródło pierwszego zadajnika częstotliwości

  (0: Przyciski ▲ ▼ panelu cyfrowego 1: Sygnał 0-10V z wejścia AVI, 2: Sygnał 4-20mA lub 0-10V z wejścia ACI, 3: Interfejs RS-485 (RJ-45)/USB, 4: Potencjometr panelu cyfrowego)

 • 02.01 – Źródło komend sterujących

  (0: Panel Cyfrowy (przyciski RUN, STOP), 1: Zaciski wejść wielofunkcyjnych. Aktywny przycisk STOP panelu cyfrowego, 2: Zaciski wejść wielofunkcyjnych. Nieaktywny przycisk STOP panelu cyfrowego, 3: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB. Aktywny przycisk STOP panelu cyfrowego, 4: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB. Nieaktywny przycisk STOP panelu cyfrowego).


Parametry dotyczące silnika zostały umieszczone przez producenta w grupie siódmej. Ich prawidłowe wprowadzenie jest kluczowym elementem do bezpiecznej i bezawaryjnej pracy układu napędowego.


 • 07.00 – Prąd znamionowy silnika,

 • 07.01 – Prąd biegu jałowego silnika.


Kolejną zalecaną przez producenta czynnością jest przeprowadzenie procesu automatycznego strojenia parametrów silnika. Parametr 07.04 należy ustawić na wartość 1 (automatyczne wyznaczanie rezystancji silnika bez rotacji wału) lub 2 (automatyczne wyznaczanie rezystancji oraz prądu biegu jałowego silnika z rotacją wału) i wystartować przetwornicę. Po prawidłowym wykonaniu strojenia, układ napędowy jest gotowy do pracy w trybie przemiennika częstotliwości. Urządzenia możemy również ustawić do pracy wektorowej lub skalarnej w zależności od aplikacji napędowej.


Ponadto falowniki Delta VFD-E mają dodatkową funkcjonalność. Zostały wyposażone w sterownik PLC, jednak o tym w innym artykule.


Źródło: https://falowniki-sklep.pl/falowniki-delta-electronics/falowniki-delta-electronics-seria-e