Jak nie instalować falownika

Falowniki to urządzenia elektroniczne. Jak wiadomo aparaty tego typu potrzebują odpowiednich parametrów zasilających i warunków środowiskowych pracy. Poniżej postaram się przybliżyć w kilku punktach najważniejsze elementy jakich należy unikać aby nasz falownik służył długo i bezawaryjnie.

2. Parametry zasilania.

Elektronika, a więc też falowniki potrzebują stabilnego zasilania. Unikajmy przepięć oraz napięcia poza granicami tolerancji podanymi przez producenta.

2. Źle wykonana instalacja elektryczna.

Jest to zmora wykonywana przez elektryków amatorów. Zarówno po stronie zasilania falownika jak i po stronie odbiorczej. Do najważniejszych należą:

  • Instalacja wykonana zbyt cienkimi przewodami
  • Zasilanie silnika przewodami bez ekranu
  • Zła jakość połączeń elektrycznych

3. Stosowanie rozłączeń wyjścia falownika.

Czasem istnieje konieczność przełączania silników, jednak tego typu algorytmy wykonuje się tylko przy wyłączonym falowniku. Podczas załączonego falownika nie można rozłączać wyjścia gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia.

Podsumowując nie instalujemy żadnych rozłączników na wyjściu, żadnych rozłącznych wyłączników silnikowych itp.

4. Słabe chłodzenie falowników.

Każdy falownik generuje straty w postaci ciepła. Producenci falowników podają w dokumentacjach jaka powinna być orientacja instalacji falownika oraz jaką przestrzeń wokół powinien mieć. Istotna jest jeszcze obudowa która powinna mieć odpowiednią kubaturę. Jeśli musimy zastosować hermetyczną (chłodzenie pasywne) obudowę powinna być ona dużo większa niż przy zastosowaniu wentylatora z kratką (chłodzenie aktywne). Obudowa powinna być raczej stalowa, a nie z tworzywa gdyż ta jest izolatorem termicznym.

5. Zła konfiguracja falownika.

Typowy błąd instalatorów to podstawowe ustawienie (czasem tylko fabryczne) i pozostawienie tak pracującego układu.

Jeśli już został poprawnie dobrany falownik pod względem przeznaczenia oraz mocy należy poustawiać mu dokładne parametry silnika oraz wykonać identyfikacje (Auto Tuning). Pozostałe parametry jak rozpędzanie, hamowanie, sterowanie itp. są rzeczą indywidualną do każdej aplikacji napędowej.


Powyższe punkty stanowią swoistą podstawę którą należy przestrzegać. Pozostałe uzależnione są od producenta falownika i samej maszyny.

Na koniec święta rzecz. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, a co za tym idzie przewodach PE!