Konfiguracja falowników Delta Electronics z serii EL

Podłączamy zasilanie falownika i z zachowaniem ostrożności rozpoczynamy konfigurację.

Falownik podpinamy od góry, w zależności od modelu jest to zasilanie jedno lub trójfazowe. Od dołu mamy do podpięcia silnik trzyfazowy oraz zaciski szyny DC.

Uwaga tutaj nie jest to napięcie sterowania!

A - wyświetlacz wraz z przyciskami konfiguracyjnymi oraz potencjometrem

B - przełącznik logiki wejść binarnych (PNP, NPN)

C - przełącznik wyboru rodzaju źródła analogowego (AVI - napięcie, ACI - prąd)

D - zaciski terminala do podpięcia sygnałów zewnętrznych

E - Port RS485 do komunikacji Modbus RTU/ASCI


Domyślnie falownik posiada skonfigurowaną pamięć na sterowanie z panelu lokalnego czyli start/stop na przyciskach, na potencjometrze regulacja prędkości. Domyślnie nastawy rozpędzania i hamowania mają po 10 s, a sama maksymalna częstotliwość ma 60Hz.

Przypuśćmy, że chcemy sterować silnikiem do 40 Hz i rozpędzać się w 2 sekundy, hamować w 4, a sterowanie mamy przełącznikiem ze stykiem normalnie otwartym i potencjometrem na szafie.

Na początek warstwa fizyczna.


Styki przełącznika wpinamy DCM oraz MI1, przełącznik ustawiamy na NPN.

Potencjometr około 5kohm wpinamy kolejno patrząc od czoła potencjometru, lewa noga do ACM, środkowa noga do AVI, prawa do 10V.

Elektrycznie mamy podłączone.

Teraz podstawowe ustawienia określające falowniki Delta EL.

1. Panel główny na falowniku

2. Wyświetlacz

3. Potencjometr

4. Przycisk startu (używany tylko przy sterowaniu lokalnym)

5. Przyciski góra/dół do poruszania się po ustawieniach

6. Przycisk Mode do przełączania widoku aktualnych parametrów lub wyjścia z danego ustawienia o jeden punkt wyżej.

7. Stop-Reset - przycisk do lokalnego stopu lub kasowania błędów

8. Enter - zatwierdzanie parametrów.


Ustawienie maksymalnej częstotliwości.

Wciskamy Enter i pojawia nam się 00. Dajemy strzałkę w górę na 01. Wciskamy Enter i pojawia nam się 01:00. Znowu Enter i będziemy mieć 60.00 (częstotliwość w Hz). Wciskamy dolną strzałkę i ustawiamy na 40.00. Wciskamy Enter. System zapisze nam to i wyjdzie wyżej pokazując 01.00. Dajemy strzałkę w górę tak aby mieć 01:01 (max napięcie na silnik przy max częstotliwości). Wciskamy Enter i tak jak wcześniej ustawiamy 40.00. Zatwierdzamy i przechodzimy strzałką do parametru 01:09 (rozpędzanie). Domyślnie jest 10.0 s, a my chcemy 2s więc ustawiamy strzałką w dół i zatwierdzamy. Przechodzimy do 01:10 (hamowanie) i ustawiamy 4.0s.

Potem wciskamy Mode i wychodzimy z grupy. Falownik pokazuje nam 01 więc dajemy strzałkę na 02 i wciskamy Enter. Będziemy teraz ustawiać źródło startu i prędkości.

Mając 02.00 wciskamy Enter i ustawiamy na 1. Jest to źródło częstotliwości z AVI a więc naszego potencjometru na szafie. Wchodzimy w parametr 02:01 i ustawiamy 1. Zatwierdzamy. Potem wciskamy Mode tyle razy aż ukaże się nam zadana częstotliwość.

Falownik został w podstawowy sposób ustawiony. Zaznaczam, że tylko w podstawowy bo powinniśmy wpisać mu parametry silnika oraz dostosować do naszej maszyny.